நாள்பட்ட எத்தகைய செய்வினையாக இருந்தாலும் ஒரே நாளில் சரி செய்யப்படும். கணவன் மனைவி வசியம், கூட்டு குடும்ப வசியம், தகாத உறவுகளை பிரிக்க, தொழில் விருத்தி செய்ய, வியாபாரம் மந்த நிலையில் உள்ள கடைகளுக்கு வியாபார விருத்தி செய்து தரப்படும். தெய்வ வழிபாட்டில் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்யப்படும். இன்னும் பல்வேறு தோஷங்கள், சாபங்கள், பிரச்சினைகள் விரைவில் சரி செய்து தரப்படும்.

No matter how older evil curses or evil deeds done against one will be cured in a single day. Husband and wife luring, joint family luring, separating illegal relationships, developing business income are all done. lack of divine worhipping will be remedied. Also other curses and others problems in lives are cured successfully.

மாந்த்ரீக பயிற்சி (வாரம் இருமுறை மட்டுமே)

  • 1. நடந்தது, நடப்பது, நடக்கபோவது, முக்காலமும், அறிந்து குறி சொல்ல ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் மந்திரம்.

  • 2. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கொருவர் சந்தோசமாக வாழ தேவதைகள் வசிய மந்திரம்.

  • 3. சகலவிதமான ஏவல், பில்லி, சூனியம், கண்திருஷ்டிகள், செய்வினை கோளாறு, மற்றும் எல்லாவித பீடைகளிலிருந்தும் உடனே விடுபட, ஸ்ரீ மகாகாளி மந்திரம், மிக குறைந்த பூஜை பொருட்கள் கொண்டு பூஜை செய்து பலன்பெறலாம்.

  • 4. ஒவ்வொரு மந்திர பயிற்சிக்கும் தனித் தனிக் கட்டணம்.

  • 5. பூஜையில் உள்ள தகடு, மூலிகை, மை, விபூதி, குங்குமம், மஞ்சள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

  • 6. பயிற்சிக்கு வருபவர்களுக்கு மதிய உணவு உண்டு. தாங்கும் வசதி இல்லை.

  • 7. முன் பதிவு அவசியம்.